(028)38446400-1900 8055(sau 17h)
Đại lý Vé Máy Bay SCJ
Location ?
Select departures
International
Please enter a city name or airport code
Select
Select Destinations
International
Please enter a city name or airport code
Select
Flight time ?
Amount people?
Adults (From 12 years and older)
Children (From 2 to 12 years)
Baby (Under 2 years)
 
Hiện tìm kiếm

2017 Hè sôi động nào ta cùng bay !!!

Thứ sáu, 10/03/2017, 16:38 GMT+7

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

Trong giai đoạn từ 13/03/2017 tới 26/03/2017

 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

Từ Đến Giá vé
một chiều
Thời gian bay Loại vé Đặt vé
Hà Nội Chu Lai 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Quy Nhơn 399.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Đà Nẵng 399.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Pleiku 399.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Huế 499.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Vinh 599.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Buôn Ma Thuột 599.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Đà Lạt 699.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 01/04/17-14/06/17
16/08/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Nha Trang 799.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Phú Quốc 799.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Cần Thơ 799.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Đến Giá vé
một chiều
Thời gian bay Loại vé Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 399.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000VND 01/04/17-05/04/17
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 699.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 699.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 699.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 699.000VND 01/04/17-14/06/17
16/08/16-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

Từ Đến Giá vé
một chiều
Thời gian bay Loại vé Đặt vé
Đà Nẵng Hải Phòng 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Hà Nội 399.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Đà Lạt 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Nha Trang 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Pleiku 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 

  GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ Đến Giá vé
một chiều
Thời gian bay Loại vé Đặt vé
Hải Phòng Đà Nẵng 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Chu Lai Hà Nội 299.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Quy Nhơn Hà Nội 399.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Pleiku Hà Nội 399.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Lạt Đà Nẵng 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Nha Trang Đà Nẵng 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Pleiku Đà Nẵng 499.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Vinh Hà Nội 599.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Huế Hà Nội 499.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Buôn Ma Thuột Hà Nội 599.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Lạt Hà Nội 699.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 699.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 699.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 699.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Nha Trang Hà Nội 799.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Phú Quốc Hà Nội 799.000VND 01/04/17-07/04/17
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Cần Thơ Hà Nội 799.000VND 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 
Ý kiến của bạn